Uram, kihez mehetnénk?
Örök élet beszédei vannak nálad.
János 6,68
Első, második és harmadik ég


A három ég rejtélyének megoldása


Mi az a harmadik ég?
És mi a második?
És az első?

A 2Korintus 12,2-ben Pál Apostol azt írja, hogy „elragadtatott a harmadik égig.” Logikus gondolat, hogy ha van harmadik ég, akkor lennie kell első és második égnek is. A Biblia nem beszél háromnál több égről, úgyhogy mi sem foglalkozunk többel.

Az Ószövetség a
sameh szót használja, amit gyakran említ többes számban, ami samayim. A Biblia első verse is többes számban írja a szót: „Kezdetben teremtette Isten az ege[ke]t és a földet” (1Mózes 1,1).

Az Újszövetségben használt szó az
uránosz. Ezt is gyakran találjuk többes számban. A Máté 4,17-ben Jézus ezt mondta: „Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.”

Tehát a Biblia szavaiból azt látjuk, hogy egynél több ég van. Hogy is van ez?

A helyzet megértéséhez segítségünkre van a 8. Zsoltár 3. verse:
„Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél.” Mivel a zsoltáros itt többes számot használ, tudhatjuk, hogy legalább két ég látható. Ezekben vannak a hold és a csillagok.

Amikor éjszaka felnézünk a tiszta égre, látjuk a csillagokat. Amikor nappal nézünk az égre, a világoskék levegőt és a felhőket látjuk. Ezeknek a leírására a magyar nyelvben különböző szavakat használunk.

A fölöttünk levő réteget úgy nevezzük, hogy ég. Éjszaka sokkal távolabbra látunk, az űrbe. A látható űrön túl pedig Isten lakóhelye van, amit úgy nevezünk, hogy menny. Tehát felfelé haladva három szintet különböztetünk meg. Ezek az ég, az űr és a menny.

A héber és a görög nyelvek azonban csak egy szót használnak. Nincsenek különböző szavaik a különböző szintek nevére, ezért számokkal különböztetik meg őket. Azt mondják első, második és harmadik ég. Az első eget mi úgy hívjuk, hogy ég, a második eget úgy, hogy űr, a harmadik eget pedig úgy hívjuk, hogy menny. Ezért beszél a Biblia időnként többes számban az egekről. Tehát itt vannak:

1. ég = ég
2. ég = űr
3. ég = menny

Amint láthatod, a három ég rejtélye végül is egyszerű nyelvi talány, és ez a megoldása.
Társoldalak:
Megtérés
Szentség
„Uram, kihez mehetnénk?
Örök élet beszédei vannak nálad."
(János 6,68)
Bibliai tanítások – Mucsi Ferenc 2023.